യു.പി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചര്‍: അഭിമുഖം ഒന്‍പതിന്

TalkToday

Calicut

Last updated on Feb 2, 2023

Posted on Feb 2, 2023

ജില്ലയില്‍ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ യു.പി സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചര്‍(മലയാളം) തസ്തിക മാറ്റം (കാറ്റഗറി നമ്പര്‍ 334/2020) തസ്തികയിലേക്ക് 2022 ഏപ്രില്‍ 23 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഒന്‍പതിന് എറണാകുളം ജില്ലാ പി.എസ്.സി ഓഫീസില്‍ അഭിമുഖം നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പി.എസ്.സി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.  ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വണ്‍ ടൈം വെരിഫിക്കേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി അഭിമുഖത്തിന് എത്തണം. ഫോ്ണ്‍- 0491 2505398


Share on

Tags