ബൈക്കിലിരുന്ന് സോപ്പ് തേച്ച്‌ കുളിച്ചു വൈറലാകാന്‍ ശ്രമിച്ചവരെ പൊക്കി പോലീസ്