അഭിമുഖം മാറ്റി

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 27, 2023

Posted on Jan 27, 2023

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ നാളെ (ജനുവരി 27) ന് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ആര്‍.ജി.എസ്.വൈ അഡീഷണല്‍ ഫാക്കല്‍റ്റി തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഭിമുഖം ജനുവരി 30 ലേക്ക് മാറ്റിയതായി ജില്ലാ മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അറിയിച്ചു.


Share on

Tags