പ്രോജക്‌ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 23, 2023

Posted on Jan 23, 2023

കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തില്‍ (കെ.എഫ്.ആര്‍.ഐ) പ്രോജക്‌ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ഒരു താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവ്. ബോട്ടണി/ പ്ലാന്റ് സയന്‍സ് ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദമാണു യോഗ്യത. ടാക്സോണമി, പ്ലാന്റ് ഐടെന്റിഫിക്കേഷന്‍, ഡേറ്റ പ്രോസസിങ് എന്നിവയിലുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയം അഭികാമ്യം. കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷം.

ഫെല്ലോഷിപ്പ് മാസം 19000 രൂപ. 2023 ജനുവരി ഒന്നിനു 36 വയസ് കവിയരുത്. പട്ടികജാതി-വര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് അഞ്ചും മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാര്‍ക്കു മൂന്നും വര്‍ഷവത്തെ വയസിളവ് ലഭിക്കും.

ജനുവരി 25ന് രാവിലെ 10നു അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ സഹിതം കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൃശ്ശൂര്‍ പീച്ചിയിലുള്ള ഓഫീസില്‍ നടത്തുന്ന വാക് ഇന്‍ ഇന്റര്‍വ്യൂവില്‍ പങ്കെടുക്കണം.


Share on

Tags