കലോത്സവത്തിനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ജില്ലാ ടീമിനെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ്‌ റിയാസ്സും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 3, 2023

Posted on Jan 3, 2023

Share on

Tags