കെഎംറ്റി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 24, 2023

Posted on Jan 24, 2023

കെഎംറ്റി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അനുകൂല്യങ്ങൾ, ഏത് ജില്ലകർക്കും ജോലി നേടാൻ അവസരം.
പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ജോലി നേടുക ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക.


▪️FLOOR MANAGER
▪️GODOWN MANAGER
▪️SUPERVISOR
▪️SALES EXECUTIVES (EXPERIENCED)(WEDDING, CHURIDAR, TOP, SAREE, PARDHA, KIDS WEAR & MEN'S WEAR SECTIONS)
✅️ SALES TRAINEES BILLING & PACKING SECTION
▪️VISUAL MERCHANDISER
▪️CUSTOMER CARE
▪️WELCOME GIRL
▪️GODOWN HELPER
▪️SECURITY
▪️WARDEN


എങ്ങനെ ജോലി നേടാം?
പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാൻ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വഴിയോ, ഇമെയിൽ വഴിയോ അവസരമുണ്ട്.

ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ്JANUARY
25/01/2023 - 10 AM-5PM
26/0/2023 - 10 AM-5PM


ഇന്റർവ്യൂനു എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി താഴെ കൊടുത്ത മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഫോട്ടോ സഹിതംബയോഡാറ്റ അയക്കു Email: hr@kmtsilks.com


കൂടുതൽ വിവരങ്കൾക്കായി താഴെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക, സ്ഥലവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു

Opposite KSRTC Bus Stand, Palakkad Road,
PERINTHALMANNA
8129788600
KMT Silks,Near Ayurveda College,Calicut Road, Edarikkode,
KOTTAKKAL
7994440603


Share on

Tags