കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

TalkToday

Calicut

Last updated on May 3, 2023

Posted on May 3, 2023

കേരള പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളിധരൻ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Share on

Tags