വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ജനസഭ

TalkToday

Calicut

Last updated on Oct 27, 2022

Posted on Oct 27, 2022

സമ്പൂർണ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ജനങ്ങളുടെ നടുവൊടിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധനവിന് ഇടയാക്കുന്ന വൈദ്യുതിനിയമ ഭേദഗതി  ബിൽ 2022  പിൻവലിക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനസഭ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 ന് നാദാപുരം റോഡ് വാഗ്‌ഭടാനന്ദ പാർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഉദ്‌ഘാടനം മുൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം. എം മണി നിർവഹിക്കും.


Share on

Tags