കർണാടകയിൽ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം 32 കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുഴൽക്കിണറിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു

Jotsna Rajan

Calicut

Last updated on Dec 13, 2022

Posted on Dec 13, 2022

ശ്രദ്ധ വാക്കർ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർണാടകയിലെ ബാഗൽകോട്ടിൽ പ്രതി തന്റെ പിതാവിനെ കൊന്ന് മൃതദേഹം 32 കഷ്ണങ്ങളാക്കി തുറന്ന കുഴൽക്കിണറിൽ തള്ളിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.  കൊലപാതകം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.  പ്രതി വിത്തല കുലാലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.


Share on

Tags