വേദി ഒന്നിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി ആൺകുട്ടികളുടെ നാടോടി നൃത്തം

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 4, 2023

Posted on Jan 4, 2023

61 മത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വേദി ഒന്ന് വിക്രം മൈതാനിയിൽ നടന്ന  ഹയർ സെക്കണ്ടറി ആൺകുട്ടികളുടെ നാടോടി നൃത്തം.

Share on

Tags