ആപ്പിളിന് തിരിച്ചടി, എല്ലാ ഫോണുകൾക്കും ഇനി ചാർജർ ഒന്ന്

TalkToday

Calicut

Last updated on Nov 6, 2022

Posted on Nov 6, 2022

യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് വിപണിയിലെ എല്ലാ പുതിയ സ്മാർട് ഫോണുകൾക്കും ടാബ്ലെറ്റുകൾക്കും ക്യാമറകൾക്കും 2024 അവസാനം മുതൽ ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർജർ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Share on

Tags