സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി വിഭാഗം കോൽക്കളി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ആയഞ്ചേരി റഹ്മാനിയ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ടീം

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 4, 2023

Posted on Jan 4, 2023

Share on

Tags