'എൻറോൾഡ് ഏജന്റ്' തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 24, 2023

Posted on Jan 24, 2023

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അസാപ് 'കേരള ഹയർ ആൻഡ് ട്രെയിൻ' മാതൃകയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന 'എൻറോൾഡ് ഏജന്റ്' എന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കൊമേഴ്സ്, ബിബിഎ, എംബിഎ ബിരുദധാരികൾക്കും അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. യുഎസ് ടാക്‌സേഷൻ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന കരിയറും പ്രതിഫലവും ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു കോഴ്‌സാണിത്.

നികുതി ശേഖരണത്തിനും നികുതി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന യുഎസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസിയായ IRS-ന് മുമ്പായി നികുതിദായകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള പദവിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് എൻറോൾ ചെയ്ത ഏജന്റ് (EA). നാല് മാസത്തെ പരിശീലന പരിപാടി യുഎസ് ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രത്യേക എൻറോൾമെന്റ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കും. കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു.എസ് നികുതിദായകർക്ക് വേണ്ടി നികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അധികാരം ലഭിക്കും.

പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലൂടെയായിരിക്കും കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. കോഴ്‌സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലിക്കുള്ള സോപാധികമായ ഓഫർ ലെറ്ററും നൽകും. കോഴ്‌സുകൾ 'ഹയർ ആൻഡ് ട്രെയിൻ' മാതൃകയിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവിടെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഉചിതമായ പരിശീലനവും തുടർന്ന് ജോലിയും നൽകുന്നു. കോഴ്‌സ് ഫീസിന് കാനറ ബാങ്കിന്റെ സ്‌കിൽ ലോൺ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 27. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കളമശ്ശേരി അസാപ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോൺ : 6238093350.

Share on

Tags