അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

TalkToday

Calicut

Last updated on May 7, 2023

Posted on May 7, 2023

കോഴിക്കോട് ഗവ. ഐടിഐ ഐഎംസി സൊസൈറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ടെക്നോളജി എന്ന കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു, ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ, ബിടെക്.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 8590539062,9526415698.

Share on