ആംആദ്മി

TalkToday

Calicut

Last updated on Sep 29, 2022

Posted on Sep 29, 2022

ആംആദ്മിപാര്‍ട്ടിക്ക് തൃശൂര്‍ജില്ലയില്‍ ഇരുപത്തിഅയ്യായിരത്തിലേറെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് വിതരണം തുടരുന്നു.

Share on