ഇന്‍ഡോ ടിബറ്റന്‍ 
ബോര്‍ഡര്‍ പൊലീസില്‍ 
297 മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

TalkToday

Calicut

Last updated on Feb 27, 2023

Posted on Feb 27, 2023

കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയായ ഇന്‍ഡോ ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പൊലീസ് ഫോഴ്സില്‍ (ITBP) വിവിധ തസ്തികയിലെ 297 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(ഡെപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡന്റ്)–- 185, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്‍ഡന്റ്)–-107, സൂപ്പര്‍ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(സെക്കന്‍ഡ് കമാന്‍ഡന്റ്)–-5 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകള്‍. സ്ത്രീകള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഓണ്‍ലെനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച്‌ 16. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.recruitment.itpolice.nic.in കാണുക.


Share on

Tags