ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷനിൽ 295 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ 25വരെ

TalkToday

Calicut

Last updated on Jan 21, 2023

Posted on Jan 21, 2023

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ (NPCIL) വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. ആകെ 295 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താരാപുർ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഒരു വർഷ പരിശീലനം. ഫിറ്റർ, ടേണർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, വെൽഡർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എസി മെക്കാനിക്, കാർപെന്റർ, പ്ലമർ, വയർമാൻ, ഡീസൽ മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക്കൽ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ, മെഷിനിസ്റ്റ്, പെയിന്റർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ), ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിന്റനൻസ്, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രഫർ (ഇംഗ്ലിഷ്, ഹിന്ദി), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് നിയമനം. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആണ് യോഗ്യത. ഒരു വർഷ ഐടിഐ യോഗ്യതക്കാർക്ക് 7700 രൂപയും 2 വർഷക്കാർക്ക് 8855 രൂപയും സ്റ്റൈപൻഡ് ലഭിക്കും. അപേക്ഷകർ http://apprenticeshipindia.org ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷ 25 വരെ http://npcilcareers.in വഴി സമർപ്പിക്കാം.


Share on

Tags