കറന്‍സി നോട്ട് പ്രസ്സില്‍ 125 ഒഴിവുകള്‍; ശമ്ബളം 27,600 രൂപ മുതല്‍ 95,910 രൂപവരെ

TalkToday

Calicut

Last updated on Dec 16, 2022

Posted on Dec 16, 2022

സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റിങ് ആന്‍ഡ് മിന്റിങ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ യൂണിറ്റായ നാസിക്കിലെ കറന്‍സി നോട്ട് പ്രസ്സില്‍ 125 സൂപ്പര്‍വൈസര്‍/ടെക്നീഷ്യന്‍ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ 16 വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രായവും ശമ്ബളവും: ∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍: 18-30; 27,600-95,910. ∙ജൂനിയര്‍ ടെക്നീഷ്യന്‍: 18-25; 18,780-67,390. അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനായി ‌https://cnpnashik.spmcil.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്നതാണ്.

തസ്തികയും യോഗ്യതയും

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (പ്രിന്റിങ്): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (പ്രിന്റിങ്) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (പ്രിന്റിങ്).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (ഇലക്‌ട്രിക്കല്‍).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (ഇലക്‌ട്രോണിക്സ്).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (മെക്കാനിക്കല്‍): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കല്‍) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (മെക്കാനിക്കല്‍).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ്): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ്) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ്).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (എന്‍വയണ്‍മെന്റ്): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (എന്‍വയണ്‍മെന്റ്) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (എന്‍വയണ്‍മെന്റ്).

∙സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ (ഐടി): ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ (ഐടി/ സിഎസ്) അല്ലെങ്കില്‍ ബിഇ/ബിടെക്/ ബിഎസ്‌സി എന്‍ജിനീയറിങ് (ഐടി/സിഎസ്).

∙ജൂനിയര്‍ ടെക്നീഷ്യന്‍ (പ്രിന്റിങ്): പ്രിന്റിങ് ട്രേഡില്‍ ഐടിഐ (എന്‍സിവിടി/എസ്‌സിവിടി)/പ്രിന്റിങ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ.


Share on

Tags